MedlemstilbudMedlemstilbud
MedlemstilbudMedlemstilbud

Menneskerettigheter - Åpenhetsloven

Redegjørelse etter Åpenhetsloven for Golfshopen.no / NH Norsk Handel AS

 

I NH Norsk Handel AS arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede. Sentralt i dette er etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter både overfor våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører, i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder. 

NH Norsk Handel AS har vedtatt denne policy/redegjørelse som skal søke å fremme ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede, og arbeider med å gjennomføre våre aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.

I arbeidet med å overholde kravene i åpenhetsloven har vi identifisert områder i vår virksomhet og leverandørkjeder med risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Hensikten er å bidra til forebygge og stanse risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Beskrivelse av vår virksomhet

 

NH Norsk Handel AS driver varehandel med golfutstyr og -bekledning. Varehandelen foregår på nett samt i fysiske butikker. 

Ledelsen i NH Norsk Handel AS vedtok denne policy/redegjørelse for etterlevelse av åpenhetsloven med virkning fra 1. juni 2023.

I forbindelse med vår leverandørkartlegging har vi vurdert våre leverandører med tanke på hvilken negativ påvirkning disse kan ha på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi har kategorisert våre kjøp i type anskaffelser og vurdert hvilke risikofaktorer som vi anser kan finnes for den typen anskaffelser. 

I arbeidet med å kartlegge kategorier av innkjøp, finner vi at vi har mange innkjøp fra nasjonale/skandinaviske tilbydere (eksempelvis innkjøp relatert til kompetansetjenester) hvor vår vurdering er at risikoen for brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter er lav. 

Våre innkjøp av varer for videresalg er ofte produsert i lavkostland, hvor det vil være en betydelig høyere risiko for brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter. Vår vurdering er at den primære risikoen for negativ påvirkning i slike tilfeller ligger utenfor vår egen virksomhet og kontroll, nærmere bestemt hos våre leverandører og i deres utvidede leverandørkjede. Vi jobber derfor kontinuerlig med informasjonsinnhenting fra våre leverandører for å minimere risikoen for at varer solgt via vår nettbutikk ikke tilfredsstiller krav om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi stiller således krav til våre leverandører om at varer vi kjøper er utført av ansatte med arbeidsvilkår i hht. nasjonale lover og FN’s menneskerettigheter. 

I tabellen under har vi listet de kategorier av anskaffelser hvor vi har identifisert størst risiko for brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, da dette i mange tilfeller gjelder innkjøp fra internasjonale aktører med vareproduksjon i land vi har begrenset innsikt og kunnskap om.

 

Kategori av anskaffelser Risikofaktorer
Golfutstyr og -bekledning


Høy råvarerisiko, komponentrisiko og sammenstillingsrisiko for golfutstyr, tøy/tekstiler og fottøy. Ofte produsert i land hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er høy.

IT-tjenester og utstyr


Høy råvarerisiko, komponentrisiko og sammenstillingsrisiko for datamaskiner, skjermer og tilførende datautstyr. Ofte produsert i land hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er høy.

Kontorrekvisita og profilartikler
Høy råvarerisiko og komponentrisiko. Ofte produsert i land hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er høy.

Inventar, kontormøbler, m.v.
Høy råvarerisiko, komponentrisiko og sammenstillingsrisiko ved produksjon av møbler samt ved produksjon av lyskilder m.v. Ofte produsert i land hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er høy.

Renhold
Næringen er preget av lav organisasjonsgrad og utfordringer knyttet til arbeidsvilkår (lønn, arbeidstid mv.), utstrakt bruk av underleverandører og risiko for sosial dumping.

 

Å stanse, forebygge eller redusere risiko krever tid og ressurser. For de risikoforholdene som er avdekket over, er det primært punkt 1 (varekjøp av golfutstyr og -bekledning) som anses å være av størst omfang og derfor også av størst viktighet. Vi vil holde en åpen dialog knyttet til slike forhold med våre leverandører i vårt arbeid fremover, med siktemål å forebygge, redusere eller stanse vår negative påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne redegjørelse for etterlevelse av åpenhetsloven for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er publisert på våre nettsider.

Vi vil også besvare alle informasjonsforespørsler fra publikum om dette på en hensiktsmessig måte og i samsvar med kravene i § 6 i åpenhetsloven. 

 

Barkåker, 1. juni 2023 
NH Norsk Handel AS
Petter Rygg
Daglig leder